LÄRARHANDLEDNING

Fabulosis logo pratbubblaVälkommen till Fabulosis!

Kul att du vill samarbeta med oss! Att arbeta med Fabulosis som bild- och skrivprojekt är enkelt för dig som lärare. Här är en lärarhandledning för att underlätta arbetet för dig.

Om du vill veta med om tankarna bakom bloggprojektet så kan du klicka här.

 

Snabböversikt

  1. Titta på introduktionsfilmen tillsammans.
  2. Titta på bild-inspirations-filmen tillsammans.
  3. Skapa bilder.
  4. Ladda upp bilderna på Fabulosis (se film för instruktion) alternativt ta kontakt om du vill skicka in många bilder samtidigt på ett smidigt sätt.
  5. Skriv berättelser, se film för instruktion om hur du gör. Ni kan skriva tillsammans, i grupp eller varje elev var och en för sig.
  6. Ladda upp era berättelser på Fabulosis.

 

RESURSER

Introduktionsfilm

Film om hur du skapar en bild, presentation med tipsen från filmen

Film om hur du skriver en berättelse i Fabulosis-projektet

Arbetsgång, pdf

Skrivplan, pdf

Responsmall för åk 1-3, responsmall för åk 4-6, responsmall för åk 7-9, pdf

Förslag på mål, konkreta mål och kunskapskrav

 

 

Lektionsplanering

Här är ett förslag på hur ni kan lägga upp arbetet med Fabulosois. Anpassa efter era behov och önskemål.

 

Förberedelser

Titta igenom filmerna – som lärare kan det vara bra att du tittar igenom filmerna själv innan ni startar.

Val av bildteknik och material – ni väljer själva vilken teknik ni vill skapa bilderna i. Välj en teknik som behöver introduceras enligt er bildplanering och/eller planera tillsammans med eleverna. Förbered genom att se till att det material och de verktyg ni behöver finns tillgängligt.

Mål – välj ut mål i bild och svenska som passar era behov. Här finns förslag på mål, konkreta mål och kunskapskrav som ni kan välja från. För oss är det ok att ni väljer att skriva olika slags texter. Vi gissar att berättelser kommer att vara vanligast, men ni får gärna skriva poesi eller raptexter om ni vill.

Arbetsgång – här finns en arbetsgång för eleverna att ladda ner.

 

Lektionspass 1: Inspiration och idéutveckling

Börja med att visa webbplatsen Fabulosis och titta på introduktionsfilmen tillsammans.

Titta på bild-inspirations-filmen tillsammans. Titta gärna på filmen två gånger och pausa vid repetitionen av de två tipsen i slutet. Prata tillsammans om vad en mystisk bild kan vara. Använd er av tipsen i samtalet. Här finns en presentation med tipsen som ni även kan använda er av.

Berätta om målen för arbetsområdet.

 

Lektionspass 2: Skapa bilder

Repetera det ni pratade om vid förra lektionspasset. Tips! Använd presentationen och/eller titta på filmen igen.

Skapa bilder.

 

Efterarbete (kan med fördel göras av elever under viss handledning):

Ladda upp bilderna på Fabulosis alternativt ta kontakt om du vill skicka in många bilder samtidigt på ett smidigt sätt. Era bilder kommer andra elever att skriva berättelser till.

 

Lektionspass 3: Inspiration och idéutveckling

Titta på filmen under fliken Skriv (publiceras under vecka 5).

Ni kan välja att skriva tillsammans, i grupper eller att varje elev skriver var och en för sig. En rekommendation är att börja med att skriva tillsammans. Genom att skriva tillsammans ger du eleverna en modell för hur en berättande text kan vara upplagd.

Välj en av bilderna i bildgalleriet. Samla gemensamt idéer för vad som händer på bilden, vad som hänt innan och vad som kommer att hända. Gör gemensamt en skrivplan. Här finns en skrivplan att ladda ner.

Skriv en kort text tillsammans utifrån er skrivplan. Eleverna kommer med förslag till formuleringar och du skriver via projektorn så att alla kan följa med i texten som skapas.

Ett alternativ är att skriva gemensamt fram till och med att problemet är i sin kulmen. Spåna sedan tillsammans fram många olika idéer på lösning. Låt eleverna fortsätta att skriva sina egna slut var och en eller i mindre grupper.

 

Lektionspass 4-5: Skriva berättelse

(fler pass kan behövas beroende på vilket upplägg ni väljer för skrivandet eller vilka behov ni har i er grupp)

Repetera hur man skriver en skrivplan och visa arbetsgången. Låt eleverna själva eller i grupp välja bild och skriva. Bilderna har en creative commons-licens så det är helt ok att skriva ut dem om det skulle göra skrivandet lättare. Ni kan också kopiera bilden och klistra in den i dokumentet där eleven skriver.

Dela in eleverna i responsgrupper eller responspar och låt eleverna ge varandra respons på texterna med hjälp av responsmatrisen (se länkar för nerladdning under rubriken resurser ovan). Om ni aldrig arbetat med kamratrespons innan kan det vara en idé att introducera detta i en gemensam övning. Här är förslag på hur ni kan göra.

Ge eleverna tid att ändra och förbättra i sina texter.

Låt responsgrupperna/responsparen läsa texterna igen alternativt ta in texterna och läs själv och ge respons.

Ge eleverna tid att ändra och förbättra i sina texter.

Observera att ni kan välja att berätta era texter i en ljudinspelning istället för att skriva.

 

Efterarbete (kan med fördel göras av elever under viss handledning):

Ladda upp era berättelser på Fabulosis. I formuläret anger ni vilken bild som varit inspiration till texten. Numret finns som rubrik till bilden i Bildbiblioteket.

 

Lektionspass 6: Läs!

När era berättelser är publicerade på Fabulosis läser ni dem gemensamt från webbplatsen. Ni hittar alla publicerade berättelser under fliken Läs!

Fabulosis logo